Disclaimer / Belangrijk

Disclaimer / Belangrijk
Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener, als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening.
Negeer nooit professioneel medisch advies.
Stop nooit zomaar met een medische behandeling of medicatie.

Disclaimer / important
Always consult your GP or another competent healthcare provider, if you are unsure about (the consequences of) a medical condition. Never ignore professional medical advice. Never just stop with medical treatment or medication.